Al nostre allotjament podreu descansar acompanyats dels boscos de l’Albera mirant el Castell de Requesens.

COM ARRIBAR-HI?

Un quilòmetre abans d’arribar a la Jonquera des de la N II direcció França, trobarem un trencant que porta a Cantallops. En aquest poble, hi ha un rètol que indica el camí cap a Requesens, seguint el conseqüentment anomenat “carrer de Requesens”. Així, arribarem a una pista de terra que enfila la muntanya en direcció nord-est. Després de tres quilometres arribareu al Coll del Medàs, on haurem d’obrir una tanca que hi ha pel bestiar. Poc després, ja entreveureu la silueta del castell entre els revolts. Més endavant, hi haurà un moment que es trobarà senyalitzat el trencant del castell, tombant a la dreta des del pont. Per arribar al castell haurem de seguir la pista de pujada, agafant el trencant de l’esquerra que s’enfila al turó del castell. Si abans de creuar el pont seguíssim recte arribaríem a la “veïnat de Requesens”, és a dir a la zona de serveis turístics i als allotjaments de la zona.

¿CÓMO LLEGAR?

Un kilómetro antes de llegar a la Jonquera desde la N II dirección Francia, encontraremos un desvío que lleva a Cantallops. En este pueblo, hay una señal que indica el camino hacia Requesens, siguiendo la “calle de Requesens”. Así, llegaremos a una pista forestal que sube la montaña dirección Nord-este. Después de tres kilómetros llegaremos al Coll del Medàs, donde tendremos que abrir una valla puesta para el ganado. Poco después ya entreveremos la silueta del castillo entre las curvas. Más adelante, habrá un momento que se encontrará señalizado el desvío del castillo, girando a la derecha desde el puente. Para llegar al castillo tendremos que seguir la pista de subida, cogiendo el desvío de la izquierda que se dirige a la colina del castillo. Si antes de cruzar el puente siguiéramos recto llegaríamos a la ” vecindario de Requesens”, es decir en a la zona de servicios turísticos y a los alojamientos de la zona.

HOW TO GET HERE

One kilometre before reaching La Jonquera from the N II towards France, we will find a detour that leads to Cantallops. In this village, there is a sign indicating the way to Requesens, following the “carrer de Requesens”. Thus, we will arrive at a forest track that goes up the mountain towards the North-East. After three kilometres we will arrive at the Coll del Medàs, where we will have to open a fence set up for the cattle. Shortly afterwards we will see the silhouette of the castle between the curves. Further on, there will be a moment when you will find the castle’s detour signposted, turning right from the bridge. To get to the castle we will have to follow the track uphill, taking the detour on the left that goes to the hill of the castle. If we were to go straight on before crossing the bridge we would arrive at the “Requesens neighbourhood”, that is to say the tourist services area and the accommodation in the area.

COMMENT ARRIVER?

Un kilomètre avant d’arriver à La Jonquera, de la N II vers la France, nous trouverons un détour qui mène à Cantallops. Dans ce village, il y a un panneau indiquant la direction de Requesens, en suivant la “carrer de Requesens”. Ainsi, nous arriverons à une piste forestière qui remonte la montagne vers le nord-est. Après trois kilomètres, nous arriverons au Coll del Medàs, où nous devrons ouvrir une clôture mise en place pour le bétail. Peu de temps après, nous verrons la silhouette du château entre les courbes. Plus loin, il y aura un moment où vous trouverez la déviation du château indiquée, en tournant à droite depuis le pont. Pour se rendre au château, il faut suivre le chemin qui monte, en prenant la déviation à gauche qui mène à la colline du château. Si nous allions tout droit avant de traverser le pont, nous arriverions au “quartier de Requesens”, c’est-à-dire à la zone de services touristiques et aux logements de la région.